Přeskočit navigaci

Neste mě, neste, ptáci, do nebes
k divokým kachnám volám přes vrátka
Skřivan ať zanechá mě blízko hvězd
a straky odnesou má zrcátka
Neste mě, neste, ptáci, do nebes
divokým kachnám čechrám peřinky
Přes moře žluté přejdu lila vřes
a straky odnesou mé hodinky ještě dnes

navarova.cz > písničky > Kateřina

Kateřina

Kateřina calla tras un ojo azul
pero tras el otro, como noche oscura,
no se achanta cuando en su profundo amor,
hay que hablar,
itantear entre palabras
imposibles.

Una vez entre lo que tu habías dicho
encontré vagando, entre la muchedumbre,
uno de esos verbos con matiz de exilio
en mi voz;
fue allí que nos volvimos
hoja y viento:

cuando en su otono despejado, el cielo azul,
caminé
se fue nublando y la lluvia
me tomó de la mano
para correr,
huir, correr, huir
y tropezar
huir, correr, huir
volar y hender el aire
las bunes
y al fin planear entre lo
imposible

para ver el alma del amor
para recorrer ese silencio
p'a dar a luz a
la aventura ser

la aventura ver
la aventura hablar
la aventura amar

Český překlad

Kateřina

Kateřina za jedním modrým
okem mlčí, za druhým však jak temná noc
nezdráhá se, když v hluboké své lásce
mluvit má
a hmatat mezi slovy
nemožnými

Jedenkrát jsem ve věcech, co jsi kdysi říkal
jen tak mimochodem nalezla v přívalu
jedno z těch sloves s odstínem vyhnanství
v mém hlasu;
to když jsme se změnili
a list a vítr:

Když jsem šlapal rozjasněným podzimem, nebe
modravé
zatahovalo se a déšť
chopil se mé ruky
abych běžel
prchal, běžel, prchal a klopýtal
prchal, běžel, prchal
letěl a rozrážel prostor
oblaka, a pak
klouzavě
proplachtil
nemožnem

Abych uviděl duši lásky
abych proběhl tímhle mlčením
a zrodilo se
dobrodružství bytí

dobrodružství vidění
dobrodružství mluvení
dobrodružství milování

Anglický překlad

Kateřina

Behind one blue eye Kateřina's silent
Behind the other, like a dark night,
she's not shy in her deep love
when the time comes to talk
to send out feelers among
impossible words

Once I found amid what you'd said,
wandering among the multitude,
one of those verbs with a touch of exile
in my voice;
it was then that we became
leaf and wind;

when, in the bright autumn, I was walking along,
blue sky,
it got cloudy and the rain
took me by the hand
to run,
run away, run, run away and stumble run,
run away,
run fly, cleave the
air glide
among the impossible

in order to look into the soul of love,
to get across the silence,
to give birth
to the adventure of being

the adventure of seeing
the adventure of talking
the adventure of loving

Autor melodie:
Iván Gutiérrez
Autor textu:
Iván Gutiérrez
Oficiální nahrávky:
Navarová & Gutiérrez & KOA: Skleněná vrba (1999)
Stáhnout zvukovou ukázku z www.nerez.sk
O webu © Benjamín Skála 2004-2024 tvorba webu: © Václav Vracovský tisk