Přeskočit navigaci

Slyšíš mé modlení
miluj mě, miluj mě
na prach se proměním
zachraň mě, zachraň mě
V míru, ne v souboji
ať je mi do pláče
to letí sokoli
rychlostí tryskáče

navarova.cz > písničky > Andělská

Andělská

Bože, podej mi ještě ten kalich
to víno, co s nocí se měnívá na líh
snad nad ránem na dně se dočtu
že v kastlíku andělskou počtu
mám
a že hoře se skutálí do jedné slzy
ta slza se vsákne, a pak ji to mrzí
že po prvním slunci se nadechnem
a kometa zamíří nad Betlém

Zatím
počítám nebe
světla, kam nedostanu
miluju tebe
a pak usnu a vstanu
a tak
tú-tu-tú- tú…

Tak podej, podej mi ještě ten kalich
to víno, co s nocí se měnívá na líh
snad na dně se perlama zaleskne
pak vyměním veselé za teskné
písně
a pak hoře se skutálí do jedné básně
ta báseň se vsákne a na Zemi zasněží
a po prvním slunci a s první tmou
ta kometa zamíří nad Letnou

Zatím
počítám nebe
pusy, co nedostanu
miluju tebe
a pak usnu a vstanu
a tak
tú-tu-tú- tú…

Anglický překlad

Angelical

Lord, pass me the chalice again,
the wine that turns into pure alcohol at night,
maybe in the morning I'll be able to read at the bottom
about how I have some angelical mail
in the mailbox
and this sadnes will roll down into one tear,
I'll read about how the tear gets absorbed, and then it feels sorry,
how after the first sunlight we'll breathe free
and a comet will aim towards Bethelem

Meanwhile
I count the sky
the points of light I'll never reach
I love you
and then I fall asleep and get up
and then tu-tu-tu-tu…

Pass me, pass me the chalice once again,
the wine that turns into pure alcohol at night, maybe pearls will glisten at the bottom
then I'll change the sad songs for happy ones
and then the sadness will roll into one poem,
the poem will be absorbed and it'll snow on the earth
and after the first sunlight and with the first nightfall
the comet will aim towards Letná

Meanwhile
I count the sky,
kisses I don't get
I love you
and then I fall asleep and get up
and then tu-tu-tu-tu…

Autor melodie:
Zuzana Navarová
Autor textu:
Zuzana Navarová
Oficiální nahrávky:
Navarová & Gutiérrez & KOA: Skleněná vrba (1999)
Navarová & Gutiérrez & KOA: Zelené album (2000)
Stáhnout zvukovou ukázku z www.nerez.sk
Stáhnout zvukovou ukázku z www.nerez.sk
O webu © Benjamín Skála 2004-2024 tvorba webu: © Václav Vracovský tisk